Névfeloldás

ip

Ha egy kliens program hív névfeloldó – resolver – rutint, és az nincs a saját névfeloldó táblájában, megszólítja a névszolgáltatót (name-server), és kéri a név feloldását.
A name-server köteles ismerni a zóna összes nevét, és azt is, hogy az egyes nevekhez tartomány tartozik-e, vagy csomópont. Utóbbi esetben tudja az IP címét is: ezt tehát feloldhatja.

– A névszolgáltató köteles ismerni a delegált tartomány név-szolgáltatóját is., hogy feloldáshoz segítséget kérjen.
– A névszolgáltató köteles ismerni a csúcstartomány névszolgáltatóját is, onnan is kérhet segít-séget a feloldáshoz. A csúcstól lefelé halad-va a hierarchián, előbb-utóbb feloldható a név.
A névszolgáltatók ideiglenesen tárolnak (cache-elnek) információkat (akár másik névszolgáltatóról, akár csomópontról; ez gyorsítja a névfeloldást, csökkenti a hálózati forgalmat. Az ideiglenes tárolás “ideje” beállítható (konzisztencia így biztosítható változások esetén is).

Összefoglalva:
Vannak csúcs-tartományok. (pl. .hu, .de, .com, .edu stb.), ezeknek névszolgáltatóik.
A tartományok névszolgáltatói ismerik “felfelé” a csúcs névszolgáltatót (root name server), “lefelé” a zónájuk altartomány neveit és a delegált tartományok névszolgáltatóit, valamint a saját zónájuk csomópontjainak név-IP cím párjait. Mindig csak lefelé kell névegyeztetést biztosítani: ez még kézbentartható organizáció!
A tartományon belül a névkiosztás elég szabad, csak a névszolgáltató menedzserével kell egyez-tetni. Ő ugyanekkor az IP címek kiosztását is adminisztrálja (neki kiadhatnak egy címkészletet, ebből adhat címeket).

Comments are closed.