Client server, UNIX

unix

További protokollok

A már eddig említett alapvető szolgáltatásokhoz tartozó protokollok mellett további protokollok alkotják az Internet protokoll szövetet. A fontosabbakat megemlítjük ezek közül, megjegyezve, hogy ezek ügynök-szolgáltató (client-server) jellegű szolgáltatási körbe tartoznak.
A hálózati állományrendszer (network file system) szolgáltatás segítségével az FTP módszert meghaladva lehet fájl-szolgáltatást biztosítani. Segítségével egy számítógép számára virtuális meghajtókat biztosítnak más rendszerek állományaiból. Takarékossági előnyök, közös állomány hozzáférés, könnyebb rendszerkarbantartás, archiválás lehetősége adott így, hogy csak a legfon-tosabbakat említsük az előnyeiből. A TCP alapú PC-kre való NetBIOS leírását az RFC-1001-1002 közli. Unix-os munkaállomásokhoz, szolgáltató gépekhez ma leggyakoribb a Sun Network File System (SUN NFS) hálózat fájlrendszere. A protokollokat a Sun Microsytem fejlesztette, szolgáltatja.
A távoli nyomtatás legszélesebb körben használt protokollja a BSD távoli sornyomtató protokollja. Sajnos, dokumentált leírása nem létezik, de C nyelvű forráskódokhoz a megvalósításhoz hozzá lehet jutni.
A távoli futtatás hasznossága nyilvánvaló ha adott munka erőforrás-igényes részét erőforrás-gazdagabb gépen akarjuk elvégezni. A leggyakoribb megoldások a BSD rsh és rexec kiszolgálói, a man lapokon leírások megtalálható. A távoli eljáráshívás legelterjedtebb protokolljai a Xerox cég Curier, ill. a Sun RPC. Leírásukat az adott cégektől kell megszerezni, de megemlítjük, hogy a BSD 4.3-tól kezdve ezek megvalósítása megvan (a Sun RPC csak részben).
A névszolgáltatás.

Miután rengeteg nevet kell kezelni a nagykiterjedésű rendszerekben, ma min-den TCP/IP megvalósításnak része kell legyen ez a szolgáltatás. Az érintett protokollokat az RFC-822-823 írja le. A Sun Yellow Pages rendszere – ma már Network Informatin Service (NIS) néven a felhasználók neveinek számlaszámainak, csoportjainak menedzselése mellett további szintet ad a névfeloldásra, Unix rendszerek által használt adatbázis kezelésre, szolgáltatás nevek kezelésére.
Terminál szerver szolgáltatás. A terminálszerverek kisebb teljesítményű speciális célú operációs rendszer alatt működő számítógépek. A már említett telnet protokoll mellett a névszolgáltatási protokollokat is kezelik, gyakran más protokollokat is ismernek (pl. távoli nyomtatási protokollokat, nem TCP/IP szövetet stb.). A terminálokat sokszor nem közvetlenül kapcsolják a gazdagépekre, hanem a terminálszerver portjaira, a terminálszerver végzi a kapcsolást, és miután rendszerint lehetséges egyszerre több aktív kapcsolat létesítése is, a szerver az aktív kapcsolatok közötti váltásokat is segítheti.
A hálózati alapú grafikus megjelenítés jelentősége azért nagy, mert így nem a gazdagéphez köz-vetlenül kapcsolt bit-térképes grafikus képernyőn is lehetséges a grafikus megjelenítés. Legszéle-sebb körben elfogadott szabvány az X11. Leírásukat több helyről is beszerezhetjük, az X11 ma a UNIX rendszerek természetes része. Azt is meg kell említeni, hogy az X11 a HTML terjedésével veszít jelentőségéből. És végül megemlítjük, hogy az Internet szabványok aktív listáját megkaphatjuk az RFC-1011-ből.

Comments are closed.