Az ARPANet

bongeszo

Ki ne lenne kíváncsi arra, hogy a napjainkban már elengedhetetlen internet hogy jött létre, és mi indulásának története Magyarországon? Mi is igazából az email és az FTP, vagy éppen a Java? Hasznos és érdekes információk következnek.

Hálózatok, az Internet

Az egyedülálló számítógép hasznos az élet minden területén. Hálózatba kapcsolva a számítógé-pek még hasznosabbak. Korábban a hálózatosodás legfőbb oka az erőforrás-megosztás, az erőfor-rás-öszevonás volt, manapság ezt kiegészíti a számítógépes kommunikáció (Computer Mediated Communication). A Internet világ kiteljesíti ezt a paradigmát, hiszen azt mondhatjuk az Internet a hálózatok hálózata, ahol egy hálózat egy csomópontjának felhasználója földrajzi és politikai hatá-rokat figyelmen kívül hagyva kommunikálhat bármelyik hálózat felhasználójával, bármelyik csomópont kérhet vagy biztosíthat szolgáltatásokat másik csomóponttól, csomópontnak (hacsak biztonsági okokból nem tiltják külön a hozzáféréseket).
A kapcsolatban lévő hálózatokat sem lehet felsorolni, nemhogy az Internetre csatlakozó gépeket. Azt sem lehet megállapítani, hogy hány hálózat, hány csomópont tartozik az Internethez, hány Internet felhasználó van a világon, csak az mondható biztosan, hogy állandóan növekszik. Illetve az is biztosan állítható, hogy a kapcsolatban lévő csomópontok, illetve a felhasználók számát te-kintve az Internet a legnagyobb hálózat a világon.

Az Internet története
Az ARPANet

A 60-as években az USA-ban a Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) támoga-tásával kutatás indult, melynek kettős célja volt. Az egyik cél az volt, hogy telefonhálózaton keresztül csomagkapcsolással lehetne-e számítógépeket hálózatba kapcsolni, hogy egy vonalat több felhasználó is használhasson “egyidőben”. A másik cél – nem kevésbé fontos – pedig, olyan hálózatot készítsenek, amelyik működőképes marad akkor is, ha háborús események miatt a hálózat egy része el is pusztulna: ha kiesnek bizonyos csomópontok, vonalak, automatikus átirányítással más vonalakon, csomópontokon továbbíthatók legyenek az üzenetek.
1969-re a kutatás-fejlesztések eredményeként – néhány (University of California at Los Angeles, Standford Research Institute, University of California at Santa Barbara, University of Utah) helyszín összeköttetésével – kialakult az ARPANet. 1971-re 15, 1972-re 37 növekedett ez a szám, ami az ARPANet sikerét jelezte. Bár a támogató hadügyminisztériumának (Department of Defense, DoD) eredeti célja a távoli helyszínek közötti megbízható, robosztus összeköttetések megvalósítása volt, a kutatás-fejlesztésben résztvevők – mivel nagyon kényelmesnek találták – elkezdték a hálózatot személyes üzenetváltásokra is használni, és például az elektronikus levelezés az ARPANet segítségével hallatlanul népszerűvé vált.
Az az elv, hogy nincs a hálózatnak külön központi üzemeltető gépe (vagy gépei) valóban hozta a tervezett előnyt: nem omlik össze a hálózat részeinek meghibásodásával. Hátrány is következett persze ebből: meglehetősen nehéz a hálózaton történő navigálás. A különböző gépek különböző operációs rendszerei és felhasználói felületei, parancsértelmezői gondot jelentettek. Ebben a korai időszakban még messze nem voltak meg a ma jól ismert egységesített navigációs eszközök, bön-gészők, keresők.

Comments are closed.